Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Arubaanse samenleving’ en biedt ruimte voor diversiteit hierin.

De Dienst Publieke Scholen (DPS), is het schoolbestuur van het openbaar onderwijs en ressorteert onder de Minister belast met Onderwijs. DPS streeft naar optimale belangenbehartiging van de openbare scholen en diens leerlingen, studenten, en personeel door het zorgdragen voor de sturing, toetsing en verantwoording van het beleid en beheer.