Over DPS

De Dienst Publieke Scholen (DPS) is het schoolbestuur van het openbaar onderwijs en ressorteert onder de Minister belast met Onderwijs. DPS streeft naar optimale belangenbehartiging van de openbare scholen en diens leerlingen, studenten, en personeel door het zorgdragen voor de sturing, toetsing en verantwoording van het beleid en beheer.

Laatste updates